پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

Toxicology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
 
لوگوی مرکز تحقیقات سم شناسی

Menu


  جست و جو
  Module Name
  fieldname
  KeyWord
   

  مطالب خواندنی

  خدمات الکترونیک

  بازدیدها
  Report Type          portals list   

  تقویم
  3 4
  Saturday SunDay Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29
  Today: 2/23/2020
  Daily Events Weekly Events monthly events
     
     
     
  daily note: [EditHide] [Save Changes]

  No Data Found
    

  ارتباط با ما
   NameRoleEmailContact 1Contact 2
  مرکز تحقیقات سم شناسی  TRC@ajums.ac.ir  

  گروه دورانV5.5.2.0